Bondetåget 1914 (1914)

Över 30 000 bönder protesterar på Stockholms gator mot den liberala regeringens försvarpolitik. På Slottet mottog kung Gustav V böndernas uppmaning att leda landet i denna orostid. Kungen höll det berömda "borggårdstalet" som upprepades av kronprinsen på Slottsbacken och av prins Carl på yttre borggården för de tusental som inte fått plats på inre borggården. Denna stumfilm visas med ny musik av Matti Bye.
Kategori: Samhälle och politik Geografiska platser
Landskap: Stockholms län
Ort Stockholm
Tema: Kungligheter
Längd: 8 minuter
Medverkande: Kung Gustaf V, kronprins Gustaf Adolf, prins Carl
Produktionsland: Sverige
Produktionsbolag: Pathé Frères filial, Biograf AB Victoria
Utgångsmaterial: 35 mm, stumfilmsformat (1,33:1), stum, svartvit och färg, 16 b/s
Arkiv: Svenska Filminstitutet

Läs mer om filmen i Svensk Filmdatabas


6 februari 1914 tågade drygt 30 000 bönder genom Stockholms gator. Konkret gällde saken böndernas protest mot den liberala regeringen Staaffs hållning i försvarspolitiken. Planerna på att bygga svenska pansarbåtar hade slopats, och bönderna menade nu, uppbackade av Sven Hedins ryssfientliga debattbok "Ett varningsord", att Sverige hotades av en rysk invasion. Bakom konflikten låg också den tilltagande spänningen mellan landets konservativa och radikala krafter i den pågående striden om demokrati och parlamentarism.

På Slottet mottog kung Gustav V böndernas uppmaning att leda landet i denna orostid, och att verka för att stärka armén och flottan. Kungen delade böndernas oro och lovade att inte svika böndernas önskemål, och avsåg att värna fäderneslandets självständighet. Det berömda "borggårdstalet" var författat av Sven Hedin och upprepades också i sin helhet av kronprinsen på Slottsbacken och av prins Carl på yttre borggården för de tusental som inte fått plats på inre borggården.

Talet fick genast allvarliga politiska konsekvenser. Några dagar efteråt marscherade 50 000 arbetare i ett sorts motdemonstrationståg till stöd för regeringen Staaff under parollen "Folkets vilja skall ensam bestämma i Sveriges land". Statsministern själv hotade med att avgå om inte kungen gjorde avbön, och fick verkställa planerna när Gustav V höll fast vid åsikten att han hade rätt att "fritt meddela mig med Sveriges folk".

I det följande valet gick såväl högern som socialdemokraterna starkt framåt, medan Staaffs liberaler backade. Pansarskeppet "Sverige" sjösattes 1915, men någon rysk invasion av Sverige blev aldrig av. Istället drev liberala och socialistiska krafter i Sverige igenom frågan om allmän och lika rösträtt, och skapade ett parlamentariskt system med starkt begränsad kungamakt.

Tema Kungligheter

De rörliga bildernas historia är på ett märkligt sätt förbunden med kungar och drottningar, prinsar och prinsessor. För den tidiga filmbranschen var det inte bara ekonomiskt lönsamt att avbilda kungligheter, filmen kunde dessutom dra nytta av den aura av prestige och kulturell legitimitet som en rojalistisk förbindelse innebar.